Antoni Gaudi’nin 43 Yılını Adadığı Sagrada Familia

Yapımına 1882 yılında başlanan ve inşası hala süren Sagrada Familia Kilisesi’nin öyküsü…


Ünlü mimar Antoni Gaudi’nin 43 yılını adadığı ‘’Kutsal Aile’’ anlamına gelen La Sagrada Familia, İspanya’nın Barselona şehrinde yükselir. Aslında bu kilisenin yerinde mimar Lozanzo’nun başladığı bir yapının yer alması planlanırken mimarın San Jose Dindarları Birliği başkanı ile fikir ayrılığına düşmesi ile projenin başına modern mimarinin öncülerden Antoni Gaudi getirilir ve böylece yüzyıllık hikaye başlar.

Bu kadar uzun bir inşa sürecinin nedeni olarak Gaudi’nin 1926’da ölmesi, iç savaş ve ardından II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile projenin birçok kez kesintiye uğraması gösterilir. Kilisenin inşası oldukça yavaş ilerlerken savaşın da başlamasıyla Sagrada Familia büyük hasar alır ve ilginçtir ki yapı bir yandan inşa edilirken diğer yandan restorasyona alınır. Savaş ve karışıklık dönemi içerisinde Gaudi’nin çizimlerinin, maketlerinin ve eskizlerinin büyük zarar görmesi kilisenin ileride devam edecek inşasında çalışacak mimarlar için sorun teşkil eder.

Neo-gotik ve Art Nouveau tarzıyla eserlerini tasarlayan Gaudi, Sagrada Familia’da da bu tarzını devam ettirir ve bu da kilisenin bir türlü bitirilememesinin önemli sebeplerinden biridir. “Geleceğin mimarları doğayı taklit edecekler” diyen Gaudi kolonları dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde tasarlar ve bu şekilde yapının içine girildiğinde ormanda dolaşma hissi uyandırmayı amaçlar.

Doğu’da İsa’nın doğumuna adanan ‘doğuş’; batıda İsa’nın çarmıha gerilişini simgeleyen ‘tutku’ ve güneyde ‘ihtişam’ olmak üzere üç farklı cephe olarak tasarlanan kilisenin her bir cephesi farklı bir hikaye anlatır ve ince işçilikle süslenir.

Yapımını Gaudi’nin kontrol ettiği ve ilk başlanan bölüm olan ‘doğuş’ cephesinin inşasına 1894 yılında başlanır ve 1930 yılında tamamlanır. ‘tutku’ cephesi ise ilk cepheye göre daha sade bir tasarıma sahip olup inşasına 1954’te başlanır. Tanrıya giden yolu tasvir eden ayrıca en büyük ve etkili cephe olan ‘ihtişam’ kısmının inşasına ise 2002’de başlanır, günümüzde de devam eder.

La Sagrada Familia’nın şekil ve sembollerle süslü toplam 18 adet çan kulesi bulunur. Bunlardan 12 tanesi Hz.İsa’nın 12 havarisini, 4 çan kulesi Hz.İsa’nın etrafındaki 4 İncil yazarını, geriye kalan en büyük kule Hz. İsa’yı, ikinci büyük kule ise Meryem’i simgeler.

Gaudi’nin ölümünden sonra farklı birçok meslekten insanın çalıştığı ve tarihten bugüne gelişen teknoloji ile hızlanan yapının inşasının 2026 yılında biteceği düşünülür. Ekibin baş mimarı Mark Burry, kilise için ‘kentin içinde devasa bir heykel’ der. Gaudi’nin eserleri içinde ayrı bir yere sahip olan Sagrada Familia’nın Avrupa’nın en prestijli kilisesi olduğu düşünülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir