Tablo Okuması; Elçiler

Ünlü Alman ressam Hans Holbein ve ‘’Elçiler’’


16. yüzyılın önemli alman portre sanatçılarından olan Hans Holbein, ayrıntılar üzerindeki gerçekçi çizimleriyle ön plana çıkar. Babasıyla aynı ismi taşımasından dolayı kendisi genç Holbein olarak geçer. Babası daha çok dini konular hakkında resimler yaparken, genç Holbein burjuvayı resmeder.

Holbein’in en bilinen eseri 1533 tarihli ‘’Elçiler’’ isimli tablodur. Kolları masanın üzerinde resmedilen iki kişiden soldaki; Fransa’nın İngiltere elçisi ve resmin siparişini veren Jean de Dinteville, sağdaki ise Lavaur Kardinali Georges de Selve. Georges de Selve’nin de Venedik ve İngiltere’de elçilik yaptığı göz önünde bulundurulursa tablonun isminin ‘Elçiler’ olması çok doğaldır.

Detaylara indiğimizde Jean de Dinteville’in elinde tuttuğu varaklı hançer kılıfında gözümüze çarpan ’29’ sayısı kendisinin yaşına işaret eder. George de Selve’nin yaşını ise dirseğini dayadığı kitapta yazan ’25’ sayısından öğreniyoruz.

Elçilerin ortasında duran masanın üzerinde duran güneş saatleri, aritmetik kitabı, küre vb. eşyalar o dönemki bilimsel keşiflere işarettir. Güneş saati resmin, 11 Nisan 10.30’da yapıldığını bize gösterir. Önünde poz verdikleri bu masanın üst rafı gökbilimiyle, alt rafı ise dünyevi eşyalarla doludur. Üst rafta bulunan halı ise o dönem Ege’de dokunan bir Türk halısıdır. Holbien, adeta ince işçiliğiyle halıyı baştan dokumuştur.

Alt rafta bulunan, ut benzeri çalgının ismi lavtadır. Resme yakınlaşıp incelediğimizde bir telinin kopuk olduğunu görürüz. Ölümlü dünyaya gönderme yapan bir imgeleme gibi duran bu detay sanat tarihçilerine göre dini kavgalara ve kilise içindeki karışıklığa yönelik yapılır.

Lavta’nın yanında Martin Luther’in ilahi kitabı, solunda Peter Apian’a ait aritmetik kitabı bulunur. Kitabın arkasında ise ticaret yollarının denizlere kaydığı dönemde bulunduklarından dolayı denizyollarını gösteren bir küre vardır.

Resme düz olarak bakıldığında yerde duran ve neye benzediği anlaşılmayan kafatası Holbein’a ün kazandırır. Yalnızca belli bir açıyla bakıldığında kafatası olduğu anlaşılan şekil, Rönesans döneminde yeni yeni kullanılmaya başlanan perspektif tekniğine örnektir.

Hakkında çeşitli teoriler olsa da kafatası her zaman ve her yerde ölümü simgelemiş, olumsuz bir simgedir. Holbein, elçilerin zenginliğine karşın resme ölüm simgeleri yerleştirerek tüm bu ihtişamın ölümlü olduğunun altını çizer.

Eser bugün Londra Ulusal Sanat Galerisi’nde sergilenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir