Türk Havacılık Tarihi’nin Mihenk Taşı: Vecihi Hürkuş

1896 yılında İstanbul’da doğan Vecihi Bey, 1. Dünya Savaşı sırasında yaralanınca İstanbul’a döner ve Tayyare Mektebi’ni bitirerek pilot olur. Savaş sırasında 7. Tayyare Bölüğünde hizmet verirken bir muharebe sırasında Rus uçağını düşürür ve uçak düşüren ilk Türk tayyareci olarak tarihe geçer. Ruslara esir düştüğü bir zamanda Nargin adasından yüzerek kaçtıktan sonra ülkeye geri dönüp 9. Harp Tayyare Bölüğü’nde göreve başlar. Bu bölükte görevliyken uçak projelerine devam eder, hatta bir av uçağı ...

Read More